Butikslokale med meget synlig facade mod trafikeret vej i Ikast.

Siriusvej 1, 7430 Ikast
Samlet bygningsareal:374 kvm.
Årlig leje pr. kvm:kr. 300 pr. kvm.
Se prospekt

Beskrivelse

Det samlede areal udgør 374 m2 fordelt på 333 m2 butik og 41 m2 andel af fællesareal.
Lejemålet er fordelt på én etage. Lejemålet er et afgrænset område af en større butik, hvor der i den anden del af butikken drives Euronics. Butikkerne har hver sin indgang.
Lokalerne overtages efter nærmere aftale med udlejer.
Ejendommen, der er opført i 2003, fremtræder i en god vedligeholdelsesmæssig tilstand og med stor synlighed ud mod Vestergade, der dagligt passeres af et stort antal trafikanter. Der er gode kundeparkeringsforhold på ejendommen.
Opvarmning: Fjernvarme.
Årlig leje 1. år – ekskl. drift: Kr. 300,- pr. m2
Årlig leje 2. år – ekskl. drift: Kr. 400,- pr. m2
Årlig leje 3. år – ekskl. drift: Kr. 500,- pr. m2
Kontant depositum, svarende til 3 måneders leje.
Overtagelse: Efter nærmere aftale.
Opsigelsesvarsel: 6 mdr.
Uopsigelighed: 3 år fra lejers side. 6 år fra udlejers side.