Delvist udlejet retailejendom i godt handelsområde i Holstebro

Hjermvej 6/Nyholmvej 17 og 19, 7500 Holstebro
Samlet bygningsareal: 2.011 kvm.
Grund areal:7.342 kvm.
Salgspris:Kr. 12.000.000
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen består af 3 ejerlejligheder.

Tinglyst areal 2.011 kvm.

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget handelsområde hvor Bilka er en af de bærende kræfter.

Ejendommen er i den ene ejerlejlighed udlejet til T. Hansen Gruppen A/S. Af tidligere lejere kan nævnes Designa Køkkenet, Ønskebørn og Skousen.

Ejendommen er opført i 2004 som typiske boksbutikker. Ejendommen er til- og ombygget i 2017 iflg. BBR. Der er derfor gode loftshøjder i butikkerne, ligesom der er indskudte dæk.

Ydervæggene er betonelementer og taget er udført med hældning beklædt med tagpap.

De to ledige lejemål er under udlejning.

Udenomsarealerne er belagt med asfalt til parkering og tilkørsel.

Den faktiske husleje udgør kr. 638.351. Budgetteret husleje kr. 1.395.111 ved fuld udlejning.

Startforrentning ved faktisk husleje 4,17%.
Startafkast fuldt udlejet ved estimeret lejeindtægt 10,45%

Anslået afskrivning ved nuværende udlejning kr. 186.766