Det tidligere posthus i Kibæk sælges i offentligt udbud for Herning Kommune. Tilbudsfrist 12.10.2022 kl. 12.00

Jernbanegade 1, 6933 Kibæk
Samlet bygningsareal:Anslået 217,72 kvm.
Grund areal:Anslået 217,72 kvm.
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende Jernbanegade 1, 6933 Kibæk.
Ejendommen har været posthus og en del af stationsbygningen i Kibæk. Nu udbydes den del af ejendommen der har været posthus på en særskilt grund (Sokkelgrund), mens Herning Kommune beholder den del af ejendommen der har været venteværelse, samt den resterende del af grunden.
Ejendommen udbydes uden lejer og til købers disposition
Ejendommen udbydes uden vejledende mindstepris. Prisen skal angives i danske kroner. Ejendommen sælges kontant og uden forbehold, idet køber opfordres til ats gennemgå ejendommen med egne rådgivere.
En del af matr.nr. 80 Kibæk By, Assing.
Angående anvendelse henvises der til § 3 i lokalplan 1.65 for Centerområde ved Jernbanegade, Brogade og Møllevænget i Kibæk
Ejendommen er opført i 1978, jf. BBR.
Der er tale om en ejendom opført i røde teglsten dækket med røde tagsten på en saddeltagskonstruktion. Nogle af vinduer er træ/alu vinduer med termoruder mod jernbanen og trævinduer mod gaden.
Ejendommen er indrettet som postkontor, med budstue, boksrum, toiletter, garderober, pakkerum og frokoststue.
Der medfølger en ubetinget brugsret til 5 parkeringspladser (jf. lokalplanens krav om 1 plads pr. 50 m2 erhverv) umiddelbart vest for ejendommen.
Det endelige etageareal (Ejendommen udstykkes som en ejendom på en sokkelgrund) kendes ikke men forventes at blive 217.72 m2
Ejendommen overtages 1. hverdag efter den endelige politiske godkendelse, medmindre andet aftales mellem parterne.
Endelig overtagelse finder dog først sted når udstykning m.m. er tilendebragt jf. nedenfor.
Køber overtager ejendommen som det og forefindes med de på grunden værende bygninger m.m.
Herning Kommune forstår og afholder udgifterne til landinspektør i forbindelse udstykning af ejendommen og nødvendig myndighedsgodkendt brandadskillelse mellem ejendommene, idet Herning Kommune beholder en del af bygningen som venteværelse.
Køber afholder samtlige omkostninger til tinglysning m.m. i forbindelse med købet.
Køber skal acceptere at udstykning af ejendommen først finder sted, når køber er antaget af Herning Kommune.
Køber skal således også acceptere og tåle den nødvendige sagsbehandlingstid og myndighedsgodkendelse.
Udbudsprospektet indeholder skema til aflevering af købstilbud.
Besigtigelse efter aftale med mægler Torben Clausen.