Domicilejendom med spændende lokaler.

Jupitervej 4A, 7430 Ikast
Samlet bygningsareal:2.220 kvm. iflg. BBR
Grund areal:5.500 kvm. iflg. tingbogen
Salgspris:kr. 7.800.000
Årlig leje pr. kvm:kr. 400 ekskl. drift
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget erhvervsområde i den vestlige del af Ikast by mellem den gamle hovedvej og motorvejen.
Ejendommen er oprindeligt opført som tekstilfabrik og anvendes p.t. som domicil for handelsvirksomhed med livsstilvarer.
Ejendommen er udlejet til 2 mindre lejemål, hver på ca. 150 m2, i alt 311 m2 med egen indgang. Lejemålene bidrager til dækning af alarm, fællesudgifter, el, vand og varme, efter forholdstal.
Ejendommen er opført i røde teglsten. Inden for de seneste år er ejendommen forsynets med nyt tag.
Bygningen fremstår visuelt at dømme i en god vedligeholdelsesmæssig tilstand. De oprindelige vinduer i trærammer, er således for en stor dels vedkommende udskiftet til træ/alu vinduer.
En større del af ejendommen er i dag indrettet med spændende kontorer, showroom, samtalerum m.m., i hvad jeg vil kalde et kreativt og spændende udseende.
En ejendom der skal ses.
Udenomsarealerne er befæstet med cementsten som parkering og tilkørsel.
Ejeren har bestilt indlæggelse af fjernvarme til erstatning af det nuværende gasfyr, hvilket medfører store energi besparelser jf. Energimærket.