Erhvervsbyggegrund i Harlev tæt på Rute 15 og Aarhus

Lilleringvej 36A, 8462 Hazrlev
Grund areal:6.481 kvm iflg. Tingbogen
Salgspris:Kr. 1.400.000 ekskl. moms
Se prospekt

Beskrivelse

Grunden er beliggende Harlev vest for Aarhus og tæt på Rute 15 og er ubebygget. Bebyggelsesprocent 50.

Ejendommen må anvendes til industri, eller større værkstedsvirksomhed, entreprenør og oplagsvirksomhed.

Der er mulighed for kollektiv varmeforsyning.

Grunden er ikke registreret efter Jordforureningsloven.