Erhvervsgrund med eller uden bygning

Teglvænget 17, 7400 Herning
Grund areal: 5.476 kvm
Salgspris: Kr. 1.095.200
Se prospekt

Beskrivelse

Grunden er beliggende på Teglvænget 17 i Hernings vestlige del, i et næsten fuldt udbygget erhvervsområde.

Grunden sælges ubebygget.

Som et alternativt  til salg, tilbyder ejeren at opføre lagerhal med mindre kontorafsnit på grunden med udlejning for øje efter lejers ønske. Der er en forventning om minimum 10 års uopsigelighed fra lejers side.

Grunden er  5.476 m² ifølge tingbogen som matr. Nr. 45g, Vestervang, Herning Jorder, Teglvænget 17, 7400 Herning.

Bebyggelsesprocent 50.

Der er ingen byggepligt på grundene. Sælger oplyser at der er betalt visse tilslutningsudgifter.