Gode lagerlokaler med flotte kontorer

Øster Fælled Vej 5, 7800 Skive
Samlet bygningsareal: 2.776 kvm
Årlig leje pr. kvm: Kr. 150 - 350,- ekskl. drift
Se prospekt

Beskrivelse

Det samlede areal udgør 2.776 m² fordelt på 538 m² kontor og 2.238 m² lager. Kontorlokalerne er fordelt på 2 etager. Lagerlokalerne har en loftshøjde på ca. 5,50 m. Det vil være muligt at leje kontorlokalerne for sig og lagerlokalerne for sig.

Lejemålet er fordelt på 2 etager for så vidt angår kontorlokalerne der fremstår i et tidssvarende udtryk med Troldtekt lofter. Etagerne er forbundet med en stor central trappe. Lagerlokalerne består af i alt 4 lokaler hvoraf de to store har en loftshøjde på ca. 5,50 m. Lokalerne har målene 48×20 m og 67×27,5 m to mindre lokaler på 12×12 m og 24×6 m. Der er indskudt dæk over det sidstnævnte lokale.

Lokalerne overtages efter nærmere aftale.

Ejendommen, der er opført i 1960 og til- og ombygget i 2007, fremtræder i en almindelig god vedligeholdelsesmæssig stand og er beliggende i den vestlige del af Skive by på vej mod Viborg. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen. Der findes gode parkeringsmuligheder foran administrationsbygningen, ligesom der også er parkeringsmulig på siden og bagved bygningen.

Opvarmning:  Centralvarme med naturgas.

Overtagelse: Efter nærmere aftale.

Opsigelsesvarsel: 6 mdr.

Uopsigelighed: Forhandles

Den samlede årlige leje andrager kr. 480.800 ekskl. moms – svarende til:

538 m² kontor á kr. 350 pr. m²  =  kr. 188.300
1.950 m² lager á kr. 150 pr. m²  =  kr. 292.500
288 m² lager á kr. 0 pr. m²  =  kr.   0

Ud over lejen betaler lejeren følgende:

A conto varme kr. 75 pr. m² årligt. anslået

A conto driftsudgifter kr. 25 pr. m² årligt, anslået

Elforbrug afregnes direkte med forsyningsselskab.

Leje, a conto driftsudgifter og varme erlægges månedsvis forud.

Depositum: Svarende til 6 måneders leje.

Lejeregulering: Årlig regulering iht. stigningen i nettoprisindekset, dog min. 2,00 %

Moms: Ejendommen er momsregistreret og lejen mv. pålægges moms, p.t. 25 %.

Andre vilkår:  Da der i udgangssituationen er tale om et fremlejemål kan fremlejetager ikke stilles bedre end fremlejegiver. Ved et længerevarende lejeforhold vil det være muligt at indgå en egentlig lejekontrakt efter Erhvervslejelovens bestemmelser. Der vil ikke være fremleje- eller afståelsesret.