Højloftet logistikejendom med større køle- og fryselager

Industrivej Nord 7A, 7400 Herning
Samlet bygningsareal:2.447 kvm. iflg. BBR
Grund areal:7.369 kvm iflg. Tingbogen
Salgspris:11.950.000
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget erhvervsområde i den vestlige del af Herning by, med kort afstand til motorvejene rundt om Herning.
Ejendommen har været anvendt som domicil for fødevaregrossist. Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. logistikejendom.
Ejendommen sælges fri for lejere. Der er dog en lejeindtægt fra en telemast på ejendommen. Den samlede årlige leje er pr. 1.1.2023 opgjort til kr. 61.340,92 ekskl. moms. Masten er udlejet til TDC. Ejendommen er opført i 1989 og til-/ombygget i 2018, jf. BBR.
Ejendommen er opført i mursten og metalplader. Taget er tagpap med stor hældning.
Bygningerne fremstår i en almindelig vedligeholdelsesstand.
Ejendommen er indrettet som lager- og distributionsejendom for grossistvirksomhed. Indretningen kan opdeles i en ældre del og en nyere del.
Ejendommen er i den ”gamle” del indrettet med et mindre kontorområde i forbindelse med indgangspartiet og fordelt på 2 etager. Der er desuden mindre kantine der vender ud mod lageret.
Den ”gamle” del af byggeriet er opført over en betonspærs konstruktion med en spændvidde på henholdsvis 10 og 15 meter. Højden under spær er 5 meter. Gulvene er betongulv behandlet med epoxy.
Der er port adgang via porte med en bredde på 4,00 m og en højde på 3,60 m. I lagerhallen er der indrettet kølerum på i alt ca. 320 m2.
Mod øst er der opført et overdækket rampeanlæg på ca. 80 m2, hvorfra der adgang til både den ”ny” del og den ”gamle” del, via den ”gamle” del.
Iflg. tegninger er den ”gamle” del indrettet med 1.014 m2 lager, 62 m2 og 189 m2 frostlager.
Den ”ny” bygning består iflg. tegning af 515 m2 frostlager og 395 m2 uopvarmet lager, forberedt til frost. Der er således varmeslanger i sandlag, forberedt til permafrost i hele hallen. Bygningen er opført over en stålspærskonstruktion er er derfor helt uden søjler. Loftshøjden er 9,50 m. Væggene er panelvægge og taget er Built up med tagpap.
Co2 anlægget til brug ved køl og frost er fra 2018. Co2 anlægget kan fravælges og vil betyde en nedsættelse af købsprisen med kr. 1.000.000.
Samtlige frost- og kølelagre vil også være særdeles anvendelige som tørlagre.
Udenomsarealerne er anlagt som parkeringsplads og tilkørsel til lagerhallerne med rampeanlæg,
Den tilladte bebyggelsesprocent på 50 giver mulighed for yderligere bebyggelse på grunden.
Overtagelse 1. oktober 2023 eller efter nærmere aftale. Sælger forbeholder sig ret til at pålægge ejendommen klausul om, at ejendommen ikke må anvendes til visse brancher indenfor engroshandel med føde, drikke- og tobaksvarer samt detailhandel med frugt- og grønt, og visse andre fødevaregrupper.
Opvarmes med naturgas, suppleret med luft til vand varmepumper
Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jord-forureningsloven.
Energimærke B