Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser med bopælspligt. NY PRIS

Præstevænget 40, Kølkær, 7400 Herning
Samlet bygningsareal:1.100 kvm.
Grund areal:33.259 kvm.
Salgspris:Kr. 5.100.000 - NY PRIS
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den nordlige udkant af Kølkær, der er beliggende syd for Hammerum i Herning Kommune.
Kølkær er en lille by med 565 indbyggere, beliggende 3 kilometer nord for Søbylund i Kølkær Sogn ved jernbanen mellem Herning og Brande. Togene standser dog ikke i Kølkær, men der er busbetjening. Byen ligger tæt på det store rekreative område Søby Brunkulsleje, med tilhørende museum, der er en stor turistattraktion i området og besøges af henved 20.000 årligt..
Ejendommen har været anvendt som kursussted, både med dagskurser og internatkurser, samt almindeligt hoteldrift med selskaber og firmaarrangementer.Det seneste år har ejendommen været udlejet.
Ejendommen sælges fri for aftaler og lejemål og til købers disposition.
Ejendommen er bebygget med 4 bygninger der fremstå som en samlet bygning. Ejendommen er grundmuret, opført i år 1914, 2003 og 2008, i teglsten. Taget er udført som saddeltag og tårne beklædt med cementtagsten. Vinduer er udført som trærammer isat termoruder. Der er tale om en meget harmonisk bebyggelse, der i sit ydre udtryk fremstår med hovedbygningen til en herregård.
Ejendommen fremstår indvendigt i en god velholdt stand. Murværket (pudset) har afskalninger hist og her, men ellers fremstår ejendommen også udvendigt i en almindelig vedligeholdelsesmæssig stand.

Ejendommen er indrettet med privat beboelse på ca. 208 m2 iflg. BBR. Beboelsen er i to etager.
Derudover er der 790 m2 erhverv der består af 10 moderne dobbeltværelser i en høj standard med eget bad, toilet og TV. De fleste af værelserne har udgang til terrasser. To af værelserne har ikke eget bad og toilet. De fleste værelser findes i stueetagen, et enkelt ”suiten” findes som tårnværelse. Værelserne fremstår rustikke, hvilket i øvrigt kendetegner hele ejendommen. I stueetagen findes desuden restauranten hvor kursister og gæster spiser. Her er tale om hyggelige og indbydende lokaler. Gangen uden for værelserne er indrettet som afslapningsområde område med gode stole og møbler.
På førstesal (tagetagen) er der indrettet kursus lokaler, der hovedsagelig består af to større lokaler, der er forbundet med hinanden. Lokalerne er indrettet, så de er Multi anvendelige og meget fleksible.
Derudover findes en masse rum og lokaler til kontor, depoter opbevaring m.m., som er en forudsætning for at drive virksomhed på ejendommen
Hele ejendommen fremstår i et flot og rustikt look med gode materialer som klinker på gulve, vandskurede vægge, cementtagsten, ligesom ejendommen generelt fremstår i en god vedligeholdelsesmæssig tilstand.
Udenomsarealerne er indrettet som aktivitetsområde for kursisterne med græsarealer og et større beplantet område med gå stier. Ejendommen er beliggende i landzone og udenfor grunden er der åbne marker er og landbrug som naboer