Lokaler i Kibæk velegnet til mad ud af huset, klinik eller andet

Brogade 3, 6933 Kibæk
Samlet bygningsareal: 250 kvm
Årlig leje pr. kvm:Kr. 475,- ekskl. drift
Se prospekt

Beskrivelse

Lokalerne er beliggende på hovedgaden i Kibæk, tæt på de større trafikårer. Kibæk er en stationsby i Vestjylland og en Centerby i Herning Kommune. Kibæk har ca. 2.700 indbyggere, og er beliggende ca. 15 kilometer sydvest for Herning.

Lokalerne, der tidligere har været anvendt til slagterforretning med mad ud af huset, vil egne sig til samme formål, idet lokalerne primært bestå af kølerum og lokaler til opskæring m.m.

Det samlede areal udgør 250 m² fordelt på opskæring, 4 kølerum og rum til tørprodukter.

Lejemålet er fordelt på én etage med adgang både fra gaden og fra gården.

Lokalerne overtages som de er og forefindes og funktionsdygtige.

Ejendommen, der er opført i 1968 og om- og tilbygget i 1986, fremtræder i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen og mulighed for parkering ved lokalerne.

Opvarmning:  Fjernvarme og el

Overtagelse, straks eller efter nærmere aftale.

Opsigelsesvarsel: 6 mdr.

Uopsigelighed: 3 år fra lejers side. 6 år fra udlejers side

Varme og vand afregnes til udlejer efter bi­-måler. A conto kr. 50,- pr. m²

El-forbrug afregnes til udlejer efter bi-måler.