Mindre, men fuldt udlejet industriejendom i Lind, Herning

Industrivænget 3, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 633 kvm iflg. BBR
Grund areal: 1.600 kvm iflg. tingbogen
Salgspris: Kr. 1.875.000
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget erhvervsområde i Lind, syd for Herning by.

Ejendommen har igennem tiden været hjemsted for forskellige mindre erhvervsvirksomheder og er nu domicil for ventilationsvirksomheden Multi Air ApS.

Ejendommen er fuldt udlejet til Multi Air ApS.

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. alle former for lettere industri inden for lokalplanens rammer.

Ejendommen er opført i 1970 og 2007, jf. BBR.

Ejendommen består af 2 bygninger, bygning 1 og 2.

Ejendommen fremstår i en almindelig vedligeholdelsesmæssig stand.

Bygning 1 er indrettet med kontorer, mødelokaler, kantine m.m. til lejers administration.

Bygning 2 er en uopvarmet/uisoleret hal der tjener til lager og i et vist omfang værksted lejer. En mindre del af bygningen er dog isoleret og opvarmet.

Udenomsarealerne foran ejendommen anvendes som parkering, men udenomsarealet bag ved bygningen anvendes til opmagasinering.

Startafkast: 8,77%
Bruttohusleje kr. 206.637,-
Vejledende afskrivninger: kr. 51.586,-
Uopsigelighed fra lejer: 30. september 2021.