Uopvarmet lagerhal i rolig omgivelser

Frølundvej 60, 7400 Herning
Samlet bygningsareal:1.812 kvm.
Årlig leje pr. kvm:kr. 225 ekskl. drift
Se prospekt

Beskrivelse

Det samlede areal udgør 1.812 m2 fordelt på 1.690 m2 uopvarmet lager og 132 m2 sekundære rum.
Lejemålet er fordelt på én etage. Lokalerne er indrettet som et stort lagerlokale (tidligere kostald) med plane betongulve og en kiphøjde på ca. 9,00 m. Der er ovenlys i kip i hele bygningens længde. Der er portadgang i den nordlige gavl, ligesom der kan skaffes adgang fra anden side. Ejendommen er forsynet med nyt ståltag i 2020.
Lokalerne overtages efter nærmere aftale.
Ejendommen (Bygning 6), der er opført i 1973, fremtræder som en flot avlsbygning til ejendommen Lindbjerggård. Ejendommen er beliggende i rolige omgivelser i den østlige udkant af Gjellerup by i Herning Kommune med gode tilkørselsforhold.
Der forventes ikke driftsudgifter ud over eget forbrug af el idet lokalerne er uopvarmede.
Elforbrug afregnes efter bi-måler til udlejer.