Velbeliggende butikslokale i centerområde ved Bilka i Holstebro

Nyholmvej 19, 7500 Holstebro
Samlet bygningsareal: 728 kvm
Årlig leje pr. kvm: Kr. 543,- ekskl. drift
Se prospekt

Beskrivelse

Det samlede areal udgør 728 m² fordelt på 596 m² butikslokale m.m. i stueetagen, 75 m² indskudt dæk i butikken og 57 m² indskudt dæk på lageret.

Lejemålet er fordelt på én etage, bortset fra de indskudte dæk.

Butikken har store glaspartier som giver butikken et lyst og luftigt præg. Der er indgang til butikken både fra facaden ud mod Nyholmvej og ud mod Hjermvej.

Lejemålet består af et godt salgs område, hvor der i afsnittet ud mod Hjermvej er en flot trappe op til 1. sal (indskudt dæk), som kan anvendes til butik, udstilling eller evt. kontor.

Lejemålet har to lagerafsnit med hver sin port adgang, og den højloftede del af lageret har et indskudt dæk, som giver yderligere lagerkapacitet. Lejemålet har en loftshøjde på ca. 6,7 m, hvilket giver en god rumfornemmelse og fine indretningsmuligheder. Lageret udgør ca. 130 m² i stueplan. Der er et lille kontor samt flot køkken/personalerum og et toilet.

I butiksarealet er der stentæppe som gulvbelægning, mens der i velfærdsafdelingen er klinkegulv, og i lagerafsnittet har malede betongulve. Væggene er hvidmalede forneden og grå på den øverste del, ligesom lofterne er grå. Der er etableret grundbelysning og skinnesystem med spotlamper.

Lokalerne overtages efter nærmere aftale.

Ejendommen, der er opført i 2004 og om-/tilbygget i 2017, fremtræder i en god tilstand.

Lejemålet har en hjørne-/gavlplacering i bygningen, og den har derfor rigtigt mange facademeter både ud mod Nyholmvej og ud mod Hjermvej og dermed optimale eksponeringsmuligheder.

Ejendommen ligger i Holstebros travle centerområde, Nyholm Centret, tæt på Ringvejen og den nye midtjyske motorvej.

Centerområdet har gennem de sidste ca. 10 år udviklet sig meget positivt og har en af de allerbedste placeringer i Vestjylland. Holstebro har et blomstrende handelsliv, og byen tiltrækker mange kunder fra det store opland, herunder også turisterne langs Vestkysten og ved Limfjorden.

På tilkørselsvejen til centret, Hjermvej, kørte der i 2018 ca. 6.000 biler i døgnet. Trafiktallet er støt stigende som følge af den nye motorvejsstrækning, som er med til at lede yderligere trafik til byens nordlige del, herunder Hjermvej, der har til-/frakørsel til motorvejen.

Lejemålet ligger lige overfor Bilka og ved siden af T Hansen.

A conto varme kr. 25 pr. m² årligt.

A conto driftsudgifter kr. 25 pr. m² årligt.

Elforbrug afregnes direkte med forsyningsselskab.

Depositum: 6 måneders husleje.