Velbeliggende lager- og produktionsejendom centralt i Ikast

Marsvej 5, 7430 Ikast
Samlet bygningsareal: 4.199 kvm i.h.t. BBR
Grund areal: 7.500 kvm i.h.t. Tingbogen
Salgspris: Kr. 7.750.000
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen anvendes indtil efteråret 2020 til tekstilproduktion.

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. alle former for produktion og lagervirksomhed.

Ejendommen er opført i 1975 og ombygget i 2002, jf. BBR

Ejendommen er opført af flere gange over en periode. Ejendommen er opført i tegl. Taget er henholdsvis saddeltage belagt med eternit og et Built-up tag belagt med tagpap. Facaderne er beklædt med stålplader.

Ejendommen fremstår i en god vedligeholdelsesstand.

Ejendommen er indrettet med ca. 3.850 m² lager- og produktion, samt ca. 350 m² kontorer og administrationslokaler.

Udenomsarealerne er anlagt som tilkørsel og parkering belagt med asfalt og betonsten.