Velbeliggende lager- og produktionsejendom på et stort grundareal i det sydlige Herning

Kærvej 1, 7400 Herning
Samlet bygningsareal:1.830 KVM
Grund areal:10.761 KVM
Salgspris:KR. 6.400.000
Se prospekt

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget erhvervsområde i den syd vestlige del af Herning by, tæt på MCH Messecenter Herning og adgang til motorvejen.
Ejendommen er ikke udlejet. Dog er den antennemast der er på grunden udlejet. Et af lejemålene løber frem til 1.1.2050. Den årlige leje fra de to lejere er opgjort til kr. 71.651.
Ejendommen har indtil sommeren 2022 været anvendt til domicil for NCC Roads afdeling i Herning.
Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. alle virksomhedstyper inden for virksomhedsklasse 1-4. som f.eks. kontor, lager og liberalt erhverv. Virksomheden må kun give anledning til miljøpåvirkning af omgivelserne i ingen eller mindre grad.
På ejendommen findes i alt 5 bygninger iflg. BBR, Bygning 1 er kontorbygning opført i træ i 1964 på 806 m2.
Bygning 2 er anført som lager, opført i 1964 i mursten på 92 m2. Bygningen er sammenbygget med Bygning 3, anført som værkstedsbygning med vaskehal på 843 m2. Vaskehallen udgør 162 m2. Bygningen er opført i 1965 i mursten.
Bygning 4 er opført i 1965 i mursten og er anført som imulsionslager på 87 m2.
Bygning 5 er opført i 2008 og er noteret som telekabine på 2 m2. Ydervæggene er metal.
Bygningerne fremstår i en almindelig vedligeholdelsesstand.
Bygning 1 er indrettet med kantine, kontorer og mødelokaler i forskellige størrelser
Udenomsarealerne henligger som asfalteret gårdsplads velegnet til oplagring og/eller bebyggelse.
På pladsen er der nedgravet 5 tankanlæg. 3 af tankene på i alt 15.000 liter er til dieselolie og 2 af tankene på i alt 7.700 liter er til fyringsgasolie.