Velbeliggende tidligere dagligvarebutik midt i Hammerum

Hammerum Hovedgade 78, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 794 kvm
Årlig leje pr. kvm: Kr. 395,- ekskl. drift
Se prospekt

Beskrivelse

Det samlede areal udgør 794 m² fordelt på ca. 600 m² butik og ca. 150 m² lager, mens resten er kontor, personalefaciliteter m.m.

Lejemålet er fordelt på én etage. Lejemålet er indrettet som en stor butik, med en loftshøjde på 3,20 m. Derudover er der lager, hvortil der er adgang via en elektrisk hæve-foldeport med en højde på 3 m og en bredde på 2 m. Loftshøjden er 3,80 m, hvor der dog er gennemgående betonspær, som reducerer loftshøjden visse steder. Desuden er der toiletter, kantine og et mindre kontor.
Lokalerne overtages efter nærmere aftale.

Ejendommen, der er opført i 2009 i betonelementer, fremtræder i en almindelig god vedligeholdelsesmæssig stand. Ejendommen er beliggende på den mest centrale plads i Hammerum, hvor nærmeste nabo er Super Brugsen. Der er god tilkørsels forhold til lokalerne. Der er en parkeringsplads pr. 50 m², erhvervsareal, hvilket svarer til 16 pladser. Der er en årsdøgntrafik på Hammerum Hovedgade på 7.800 biler.